Seçili işler

her sayfa 33x21cm

her sayfa 33x21cm

NAMUS/HONOR 2013
NAMUS/HONOR 2013

el yapımı sanat kitabı 13 sayfa 2 edisyon 33x25x3.50cm

her sayfa 33x21cm

1/4

NANUS/HONOR 2013

NAMUS/HONOR Türkiye ve Hindistan, ABD, Guatamala gibi ülkelerde namus cinayaetleri ve aileiçi şiddeti içeren belgelerden oluşan el yapımı bir sanat kitabı. 1998’den bugüne geçen süreç içindeki vak’aları gösteren orjinal dildeki belgelere hiçbir müdahale yapılmamıştır.

ŞERİFE  1981

tuval üzeri yağlı boya

ŞERİFE 9-10-11 3(130x80)cm

ŞERİFE 2 130x80 cm

ŞERİFE 6-7-8
ŞERİFE 6-7-8

Triptik 3(130x80)cm

ŞERİFE 9-10-11 3(130x80)cm

1/6

Kartal Sanat Merkezi 2009 360x9cm

Who’s Who/Kim Kimdir   2010
Who’s Who/Kim Kimdir 2010

akordiyon kitap, 68 edisyon

9
9

akordiyon kitap, 68 edisyon

Kartal Sanat Merkezi 2009 360x9cm

1/5

WHO'S WHO/KİM KİMDİR  2010

akordiyon kitap, 68 edisyon

serigrafi ve dijital baskı

What is a Turk? National Museum of Women in the Arts, Washington D.C. , 2010

4
4

kartpostal

WHAT IS A TURK?   2003
WHAT IS A TURK? 2003

60 kartpostal ön ve arka 50 x 192cm

What is a Turk? National Museum of Women in the Arts, Washington D.C. , 2010

1/5
 
 

WHAT IS A TURK?   2003-04

30 kartpostldan oluşan 6 paket akordiyon kartpostal

What is a Turk? 20. Yüzyıl içinde Edmondo de Amicis’den (Constantinople, 1896) Robert Kaplan’a (The Coming Anarchy On Our Planet, 1994) birçok  Batılının ‘Türk’ü tarif eden yazılarından alıntılar ile İstanbul’dan insan manzaralarını karşı karşıya getirerek önyargıları ironi ile yorumluyor. ‘Korkunç Türk’ (the terrible Turk) deyişi onbeşinci yüzyılda başlıyor.

WHAT IS A TURK?   2004

video 11'28''

İstanbul’da uzun ve kısa sürelerle yaşayan Avrupalı, Amerikalı, Avusturalyalı v.b. yabancılar What is a Turk? kartpostallarını Türkiyede kendi deneyimleri üzerinden yorumluyor.  Amacım yanıtların samimiyetine dayanarak ‘Türk’  imgesinin 19uncu yüzyıldan bugüne değişimini gösteren bir zaman çizgisi  oluşturmaktı.

LoveBook İstanbul Modern 2011

çelik tabaka 35.50 x 28 x 0.20 cm

LoveBook İstanbul Modern 2011

LoveBook İstanbul Modern 2011

1/7

LOVEBOOK  1998-2000

enstalasyon

Aileiçi şiddeti irdeleyen AşkKitabı Türkiye ve ABD’de işlenen 120 cinayeti belgeleyen 54 adet çelik plakadan oluşuyor. Plakaların sayısı sergilendiği ülkede yerel örneklerle büyüyebiliyor. Yerleştirmede sergi mekanı itiraf ve sorgulama alanına dönüşüyor.

ayrıntı
ayrıntı

LoveGame
LoveGame

entalasiyon Akbank Sanat 2009

tahta, plastik, metal, kağıt, boya 207 x 130.2 x 74.9 cm

ayrıntı
ayrıntı

1/4

LOVEGAME  1998-2000

Aynı belgelerle  LoveGame elyapımı rulet masası. Aynalı toplar ve miniruletlerle süslü kumar odasında  seyirci Rus ruleti  oynarken Türkçe ve İngilizce aşk şarkıları derinden yükseliyor.

LoveGame toplumun, suçluları  ve aldatılmış kişileri damgalarken sınır tanımazlığını, seyirciye oyuncu olarak katıldığı rulette madurların kaderini belirleterek  sorgulatıyor.

Manuscript 1994
Manuscript 1994

Taksim Sanat Galerisi 1994

installation detail

Manuscript 1994
Manuscript 1994

platform, aluminyum, cam 223x183x50.70cm

Manuscript 1994
Manuscript 1994

Taksim Sanat Galerisi 1994

1/7

MANUSCRIPT 1994       1993-1994

enstalasyon

Manuscript 1994 otobiyografik görsel metin ile bir şiirin bileşiminden oluşan kutsal bir kitap. Tekli ve üçlü ünitelerden oluşan 51 çelik plaka çelik bir masa üzerinde ya da bir yerleştirme olarak izlenebiliyor/okunabiliyor. Kelime yerine geçen üniteler ritimli bir düzen içinde 4 cümle oluşturuyor. 

Manuscript 1994 kimliğim üzerinden geçmişe ve bugüne bakıyor; gelenekle modernin birleştiği ve kırıldığı vücudumda odaklanıyor. Anımsattığı Ortaçağ ve İslam elyazmalarındaki estetizmi oto portre ve çıplak bedenin keskin fotoğrafları yıkıyor.  Aynı ile farklı, kimlik ile hiçlik, hayat ile ölüm arasındaki aralığa bakıyor.

Manuscript 2011
Manuscript 2011

serigrafi 70x50cm

Manuscript
Manuscript

serigrafi 70x50cm

Manuscript
Manuscript

serigrafi 70x50cm 35/1

Manuscript 2011
Manuscript 2011

serigrafi 70x50cm

1/5

MANUSCRIPT   2011

serigrafi, 70x50cm

IMOGA 35 edisyon

Artemis II  1995
Artemis II 1995

Prytaneum, Ephesus

Artemis II  1995
Artemis II 1995

212 x 169.50 x 250 cm

Artemis I 1995
Artemis I 1995

Artemis II  1995
Artemis II 1995

Prytaneum, Ephesus

1/4

ARTEMIS II  1995

Antik Efes’in yukarı giriş kapısına yakın olan Prytaneum (meclis binası) kalıntılarının içinde,  antik Yunan ve Romalıların tanriçe Artemis’e taptıkları ve kurban sundukları sunak yerinde, yerde yatan  çiftbaşlı otoportre.  Artemis’e adanmış bir şiirin sarmaladığı iki büyük Dorik sütun ile antik bir kemer arasındaki aksın tam ortasında yer alıyor.  Artemisi tanriçe ve kurban olarak simgeleyen Artemis II  bulunduğu noktada sunak ve tapınağa dönüşüyor.

MEMORY CHIP/HAFIZA KARTI  2012
MEMORY CHIP/HAFIZA KARTI 2012

ayrıntı

MEMORY CHIP/HAFIZA KARTI #7
MEMORY CHIP/HAFIZA KARTI #7

34.2 x 30.3x 6cm karışık teknik

MEMORY CHIP/HAFIZA KARTI #4
MEMORY CHIP/HAFIZA KARTI #4

36.5 x 32x 9 cm karışık teknik

MEMORY CHIP/HAFIZA KARTI  2012
MEMORY CHIP/HAFIZA KARTI 2012

ayrıntı

1/5

MEMORY CHIP/HAFIZA KARTI  2012

karışık teknik

THINKING GARBAGE
THINKING GARBAGE

THINKING GARBAGE
THINKING GARBAGE

1/1

DÜŞÜNEN ÇÖPLER   2005

Globalizasyon insaniyeti yeni sorunlarla yüzyüze getirdi. “Modern yaşam biçiminin sürdürülebilirliği çöplerin yok edilmesindeki maharet ve ustalığa bağlıdır.” (Zygmunt Bauman,  Wasted Lives s.27).  Biyolojik, kimyasal, nükleer ve tüketim mallarından oluşan çöp yığınlarına şimdi, modern global sistemin işlevsizleştirerek gereksizleştirdiği insanlar da katıldı. Fakir ve modern olamayan yaşamların geçerliliği sorunsallaştırıldı.

Bu filmde, İstanbul’un Galata semtinde ‘gerçek ve geçerli’ anları yaşayan “atık hayatlar”ı görüntüledik.  

DÜŞÜNEN ÇÖPLER   2005

video 7"

2012 #7, 2012
2012 #7, 2012

karışık teknik 210 x 124.50 cm

2012 #4, 2012
2012 #4, 2012

karışık teknik 114.50 x 176 cm

#9 2012, 2012
#9 2012, 2012

karışık teknik 180 x 160 cm

2012 #7, 2012
2012 #7, 2012

karışık teknik 210 x 124.50 cm

1/4

2012#10   1992-2012 

The image  of the female body which is me in Manuscript 1994, is reduced to a pile of flesh representing an androgenic identity or humanity at large in this work. It indicates the passage of time while they move or stagger in the flow.
 

 
Children of Paradise #1, 2000
Children of Paradise #1, 2000

ayrıntı

Children of  Paradise #1  2000
Children of Paradise #1 2000

300x15,30x8,50cm

Children of Paradise #2
Children of Paradise #2

2000-2011 37x13,5x8,5cm

Children of Paradise #1, 2000
Children of Paradise #1, 2000

ayrıntı

1/3

CHILDREN OF PARADISE  2000-2011

karışık teknik

FAREWELL MY HOMELAND   2006

video 4'25''

Munson-Williams-Proctor Art Müzesi, Utica NY 2006

Farewell My Homeland 2004
Farewell My Homeland 2004

sanat kitabı

Farewell My Homeland 2004
Farewell My Homeland 2004

ayrıntı

Farewell My Homeland 2004
Farewell My Homeland 2004

Farewell My Homeland 2004
Farewell My Homeland 2004

sanat kitabı

1/6

FAREWELL MY HOMELAND   2005   

20. Yüzyıl içinde 1912 Balkan Harbi ile başlayarak Hindistan, Pakistan, Viyetnam, Meksika, Gaza, Kosova, Almanya, Çin, Rwanda, Rusya, Azerbeycan,Ermenistan,  Arnavutluk, Sudan, Irak, Aganistan gibi birçok ülkeden  göç etmeye zorlanan insanların sınırları aşmaya çalıştıkları süreçleri yansıtıyor.

KOSOVO I 2010
KOSOVO I 2010

KOSOVO II
KOSOVO II

KOSOVO IV
KOSOVO IV

KOSOVO I 2010
KOSOVO I 2010

1/7

KOSOVO  2010

serigrafi  70x50cm edisyon 35